Algunas pantallas de Inmotek

Hau ez duzu aurkituko Alquiteketik kanpo

KONTRATUEN KUDEAKETA INTEGRALA

Alquitekekin zure alokairu-kontratuen kudeaketa integral xehea egin dezakezu: kobrantza- eta ordainketa-operazio guztien xehetasunak, gertakarien kudeaketari dagozkionak...

EGUNEROKOA, ERRAZAGO

Alquitekekin, gertakari, ezbehar, gertaera eta jakinarazpen guztiak kudea ditzakezu alokairu-kontratu batek irauten duen denbora guztian zehar, eta jabearen eta maizterraren arteko kudeaketak automatizatzeko aukera duzu.

APARTEKO TRESNAK

Alquitekek barne hartzen ditu sinadura elektronikoa, Voz IP integratua dei-identifikazio eta guzti, burofax elektronikoa eta konexio natiboa Google Suitera.

Gertakariak

Kudeatu, prozesu konfiguragarrien bitartez, maizterren eta jabeen arteko gertakari guztiak.

Ezbeharrak

Konponketen eta ezbeharren kudeaketa, aseguru-etxearekin, jabearekin eta maizterrarekin.

Errenta aldatzea

Zenbait operazio, hala nola KPIa aplikatuz errenta aldatzea edo berriztapenen negoziazioa, prozesuetan oinarrituta egiten dira.

Azken berritasunak

Albiste gehiago gure blogean

Nueva web de alquitek

¡Ya está diponible la web de alquitek! Descubre todas las ventajas y herramientas de este potente CRM de gestión integral del alquiler. En la web encontrarás: - Una descripción del CRM y de sus herramientas - Información sobre tarifas - Un apartado donde habilitar una demo del CRM para empezar a probarlo - Un apartado donde podrás solciitar directamente la contratación del CRM Además podrás navegar por una web trinlingue, responsiva y fácilmente manejable donde tendrás toda la información de manera muy accesible. Entra ya en alquitek.com

Novedades de alquitek: carga de movimientos bancarios

Registra tus movimientos bancarios en alquitek y vincúlalos a tus facturas Una de las herramientas destacadas de alquitek es que, por una parte, permite realizar la facturación de manera automática, generar remesas y enviar tus facturas a ticketbai y, por otra, hace posible subir el archivo de movimientos bancarios (Norma C34)  y relacionarlos con las facturas emitidas de forma que con unos sencillos pasos tenga en tu ficha de contrato informadas las facturas, los pagos y por tanto también impagos.   Además, ya está disponible la herramienta habilitada de recobros, que te permitirá tener controladas todas las reclamaciones de pagos.